BİYOLOJİ SORULARI Kategorisi - Fen ve Teknoloji Sitesi
KategoriŞu anda BİYOLOJİ SORULARI kategorisine ait sayfalara bakmaktasınız.
Bu kategoride toplam 112 içerik bulunuyor.
Canlılar gruplara ayrılırken genel olarak 4 sınıfta ele alınırlar. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve bir hücreli canlılar.
Bütün bu canlı gruplarının ortak özellikleri olduğu gibi farklı özellikleri de vardır. Bütün canlıların ortak özellikleri içerisinde hücrelerden oluşmaları, beslenmeleri, üremeleri, boşaltım yapmaları, hareket etmeleri gibi ifadeler yer almaktadır.
Bir bitki türü olan ağaçlarda diğer tüm canlılar gibi hücrelerden meydana gelmiştir. Ağaçların odunsu kısmı sert maddeleri barındırmakta ve hücrelerin yanı sıra canlı olmayan inorganik maddeleri de taşımaktadır. Ağaçların yaprakları ve diğer kısımları da hücrelerden meydana gelmiştir.

LÜTFİ ŞAHİN
www.fenveteknolojisitesi.com

Canlılığın ortak özelliklerinden birisi de tüm canlıların beslenmesidir. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, tek hücreli canlılar gibi bütün canlılar beslenirler. Bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretirken bazı canlıların dışarıdan besin almaları gerekmektedir. Beslenme türüne göre canlıları aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:
1-Ototrof Beslenme (Üreticiler): Bu canlılar kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Bu şekilde beslenen canlılar ikiye ayrılır. Bunlar:
a-Fotoototroflar (Güneş ışığını kullanırlar): Güneş ışığını kullanarak fotosentez sayesinde kendi besinlerini kendileri üretirler. Bütün yeşil renkli bitkiler ve bazı ilkel canlılar bu yolla kendi besinlerini üretebilirler.
b-Kemoototroflar (Kimyasal maddeleri kullanırlar): Kimyasal maddelerle kemosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. Nitrat ve sülfür bakterilerini örnek olarak verebiliriz.
2-Heterotroflar (Tüketiciler): Yaşayabilmek için dışarıdan besin almak zorundadırlar. 3 gruba ayrılırlar. Bunlar:
a-Herbivorlar (Otcullar): Ot yiyerek beslenirler. Tüm geviş getirenleri örnek olarak verebiliriz.
b-Karnivorlar (Etciller): Et ile beslenirler. Aslan, kaplan gibi köpek dişleri gelişmiş etçilleri örnek verebiliriz.
c-Omnivorlar (Hem et hem ot ile beslenenler): Hem et hem de ot yiyebilirler. En güzel örnek insandır.
LÜTFİ ŞAHİN

02/06/2014 12:41
Beyin çok gizemli bir yapı olup üzerindeki araştırmalar hala sürmektedir. Binlerce yıl boyunca insanlar beyin hakkında değişik yorumlar yapmışlar ve beyni araştırmışlardır. Beynin daha iyi çalışmasını sağlayacak şeylerde insanların ilgi alanı içerisine girmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde beyin enerji için sadece glukoz moleküllerini ve oksijeni kullanmaktadır. Diğer vücut hücrelerimiz enerji için yağı, diğer karbonhidratları ve proteini kullanırken beyin sadece glukoz molekülünü kullanmaktadır. Beynine önem veren insanlar ise glukoz içeriği yüksek maddelere önem vermektedirler.
LÜTFİ ŞAHİN

Beyni en iyi çalıştıran besin baldır. Tamamen glukoz deposu olan bal beyni adeta yağlayarak çalıştırır. Beyin tamamen glukoz ve oksijen yakmaktadır. En fazla glukoz ise balda bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı öğrencilerin sınavlardan önce ya da derslerden önce bal yemeleri çok doğru bir davranış olacaktır.
LÜTFİ ŞAHİN

Gözlem beş duyu organıyla yapılan incelemeye denir. Genel olarak gözlem ikiye ayrılır. Bunlar:
-Nitel Gözlem, bir konuyla ilgili değerlerin kabaca ortaya çıkarılmasıdır. Örneğin bir yemeğin kokusu gibi.
-Nicel Gözlem, bir konuyla ilgili sayısal değerlerin ortaya konmasıdır. Örneğin cetvelle boyun ölçülmesi gibi.
(LÜTFİ ŞAHİN)

Sayfaya Git: [1/23] 1 2 3 4 5 Sonraki