FİZİK TERİMLERİ Kategorisi - Fen ve Teknoloji Sitesi
KategoriŞu anda FİZİK TERİMLERİ kategorisine ait sayfalara bakmaktasınız.
Bu kategoride toplam 7 içerik bulunuyor.
29/09/2013 12:57
Admittans elektrik mühendisliğinde karmaşık iletkenlik anlamına gelir. Admittans ile empedans çarpımı 1 dir. Admittans Y ile gösterilir. Birimi MKS sisteminde siemens (S)'dir. Kimi eski kitaplarda S yerine mho birimi de kullanılır.Üç temel devre elemanı

Elektrik devrelerinde üç tür doğrusal ve pasif devre elemanı vardır. Bunların iki uçları arasındaki gerilim farkı ile içlerinden geçen akım arasında şu ilişkiler vardır.
Burada v ile gerilim, i ile akım şiddeti, C ile kapasitans (kapasitif değer, sığa), R ile direnç ve L ile de indüktans (bobin ,self) gösterilmektedir. MKS sisteminde birimler gerilim için volt (V), akım şiddeti için amper (A), kapasitans için farad (F), direnç için ohm (Ω) ve indüktans için de henry (H) dir. İndüktör ve kondansatöre elektronikte genellikle reaktif eleman denilir.

Her üç denklem de akım geçişi için zorluk ifade ederler. Yani (1/C), R ve L ne kadar büyükse, akımın devreden geçişi de o kadar zordur. Ancak aynı denkelemler aşağıda gösterildiği gibi de yazılabilir.
Burada G iletkenlik tir. İletkenlik birimi siemenstir.

Her üç denklem de akım geçişi için kolaylık ifade eder.

Yani (1/L) , (1/R) = G ve C ne kadar büyükse, akımın devreden geçişi de o kadar kolaydır. İşte admittans bu kolaylığa verilen addır.

Sinüs akımı

Şayet devreden geçen akım sinüs dalga şekline sahipse, (geçici hal akımları hariç) üç eleman için admittans şu şekilde verilir.

Bobin (indüktans)için,

İletken için,

Kondansatör için

Burada j sanal operatör, ω ise açısal frekanstır. ( = 2 • л • f ) (Kimi denklemlerde j • ω çarpımı s veya p olarak ta gösterilir.)
Eşdeğer admittans

Devredeki eşdeğer admittans tıpkı kondansatör devrelerinde olduğu gibi hesaplanır.

Yani paralel admittans;

Ye = Y1 + Y2
Seri admittans;


Kondansatör ve indüktansın admittans değerlerinin sanal, direncin admittans değerinin gerçek olması sebebiyle, eşdeğer admittans karmaşık sayı olarak hesaplanır . Bu sayının sanal bölümüne saseptans denilir. Saseptans B ile gösterilir.


Kutupsal koordinatlar

Genellikle admittans kutupsal koordinatta gösterilir. Şayet M ile mutlak değer ve Φ ile açı gösterilir,


Bu açı akım ve gerilim arasındaki faz farkını gösterir. Şayet açı 0 derece ise akım ve gerilim arasında faz farkı yoktur.( 0 derece faz farkı devrede hiç kapasitif ve indüktif eleman olmadığı veya bu iki tür elemanın etkilerinin birbirlerini dengelediği anlamına gelir.)

Alıntı

28/12/2012 14:01
Doğada kendiliğinden oluşan ışık kaynaklarıdır. Güneş, ateş böceği gibi ışık kaynakları doğal ışık kaynaklarıdır.

LÜTFİ ŞAHİN
www.fenveteknolojisitesi.com

29/09/2013 12:55
Öz direnç, (empedans ya da elektriksel empedans olarakta adlandırılır) Alternatif akım'a (İngilizce'de AC) karşı koyan zorluk olarak adlandırılır. İçinde kondansatör ve endüktans gibi zamanla değişen değerlere sahip olan elemanlar olan devrelerde direnç yerine öz direnç kullanılmaktadır. Öz direnç gerilim ve akımın sadece görünür genliğini açıklamakla kalmaz, ayrıca görünür fazını da açıklar. DA (DC) devrelerinde öz direnç ile direnç arasında hiçbir fark yoktur. Direnç sıfır faz açısına sahip öz direnç olarak adlandırılabilir.

Öz direncin genellikle sembolü ile gösterilir ve hem genliğini hem de fazını ifade eden gösterim 'dir. Bununla beraber karmaşık sayı ifadesi devre analizi uygulamalarında daha sık kullanılır. Empedans (öz direnç) ifadesi ilk olarak Temmuz 1886'da Oliver Heaviside tarafından kullanıldı.1893'de Arthur Kennelly de öz direnci karmaşık sayılarla ilk kullanandı.

Öz direnç, frekans domeninde gerilimin akıma bölümüdür. Diğer ifadeyse, gerilim'akım oranı belirli ω sıklıktaki tek bir karmaşık kuvvettir. Öz direnç genellikle karmaşık sayıdır. Fakat bu karmaşık sayı, Uluslararası Birimler Sistemi (SI)'ya göre direnç ile aynı birime sahiptir ve o da ohm'dur.

Sinüzoid bir akım veya gerilim için, Karmaşık öz direncin kutupsal form, gerilim ve akımın genlik ve fazını ifade eder. Özellikle,karmaşık öz direncin genliği, voltaj genliğinin akımın genliğine oranıdır.

Karmaşık öz direncin fazı, akımla gerilim arasındaki faz farkıdır.
Empedansın çarpmaya göre tersi admittanstır. (örn, admittans akımın gerilime oranıdır ve siemens olarak bilinir. Eskiden birimi mho idi).

Alıntı

28/12/2012 14:05

Maddenin iç yapısında bir değişiklik oluşmayıp, sadece fiziksel özelliklerinde değişme meydana geliyorsa fiziksel değişimden bahsedilir. Suyun ısıtılması sonucu buhar haline gelmesi fiziksel bir değişimdir.

LÜTFİ ŞAHİN

www.fenveteknolojisitesi.com

 

29/09/2013 12:53
Manyetostatik statik manyetik alanları çalışır.

Elektrostatikte elektriksel yükler hareketsizken, burada elektrik akımı istikrarlı bir hareket sergiler (zamana göre değişmez), başka bir deyişle akımlar doğru akımdır.

Akımlar hızlı bir şekilde değişmediği taktirde, akımlar istikrarlı olmasa bile manyetostatik iyi bir yaklaşım yapılarak çalışılabilir.

Alıntı

Sayfaya Git: [1/2] 1 2 Sonraki